บล็อกของ TeacherNakhonrat

ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ตรงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

 

การออกแบบการเรียนรู้

อิงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม  ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี

“หน่วยการเรียนรู้ Active Learning” เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

ตัวอย่าง

“หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ระดับ มัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

ของ

ข้อสอบคิดวิเคราะห์ แนวPISA สังคมศึกษา ป.6 โดย...ครูนครรัฐ โชติพรม

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

ข้อสอบคิดวิเคราะห์ แนวPISA สังคมศึกษา ป.6

โดย...ครูนครรัฐ โชติพรม

 

“สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง”สอนเด็กอ่อนอย่างไรให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ม.6 ได้คุณภาพ

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

     “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง”

     สอนเด็กอ่อนอย่างไรให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษา ม.6 ได้คุณภาพ

"ครูต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในหัวใจของลูกศิษย์ว่า...ลูกศิษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้...สิ่งสำคัญเด็กไทยไม่แพ้เด็กชาติใด ๆ ในโลกนี้"

“สอนเป็น”

เพลงครูไทย

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

เพลงครูไทย ร้องโดย...ครูนครรัฐ โชติพรม

มอบเป็นของขวัญสำหรับลูก ๆ ม. 6 ทุกคนที่เป็นศิษย์ที่ดีเชื่อฟังในการแนะนำ ด้านการสอนจนได้รับความสำเร็จ


https://www.youtube.com/watch?v=1Sl9WU8nSv0&app=desktop

PISA สังคมศึกษา โดย...ครูนครรัฐ โชติพรม

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

PISA สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์