บล็อกของ mwksaipin

Social Medai ในการจัดการเรียนรู้ ครูสายพิน วงษารัตน์

รูปภาพของ mwksaipin

http://saipinn.wordpress.com/

http://sixsocial.wordpress.com/

http://saipin39.wordpress.com/

Social Media ในการจัดการเรียนรู้

รูปภาพของ mwksaipin

 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส22101

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ตามหลักสูตรฯ 2551

รูปภาพของ mwksaipin

การจัดการเรียนรู้ ครูสายพิน  วงารัตน์  

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ประวัติศาสตร์สากล

รูปภาพของ mwksaipin

ประวัติศาสตร์สากล

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ใบความรู้ เรื่องการคลัง

รูปภาพของ mwksaipin

ใบความรู้ เรื่องการคลัง

เรื่อง รายได้ของรัฐบาล

แบบทดสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่องการคลัง

รูปภาพของ mwksaipin

แบบทดสอบการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ 
เรื่องการคลัง

สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่องการคลัง

รูปภาพของ mwksaipin

การคลัง

แบบทดสอบ

รูปภาพของ mwksaipin

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องหลักธรรมพระพุทธศาสนา

รูปภาพของ mwksaipin

แบบทดสอบการเรียนรู้ 

เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องพุทธประวัติ พระสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง

รูปภาพของ mwksaipin

แบบทดสอบการเรียนรู้ 

เรื่อง พุทธประวัติ พระสาวก ชาดก และชาวพุทธตัวอย่าง

 

 คำชี้แจง     ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์