บล็อกของ mwk6428

ส่งงานครูสายพิน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขที่ 17 ม 6/1 แบบทดสอบเรื่องแบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

รูปภาพของ mwk6428

แบบทดสอบการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
คำชี้แจง     จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของแต่ละข้อ
๑. การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความเกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กันนั้น

ส่งงานครูสายพิน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขที่ 17 ม 6/1 งานที่ 4

รูปภาพของ mwk6428

ส่งงานครูสายพิน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขที่ 17 ม 6/1 งานที่ 3

รูปภาพของ mwk6428

งานครั้งที่ 3 เรื่อง การเลือกรับวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
คำชี้แจง  ให้นักเรียน หาข่าว และนำข่าวที่เตรียมมาวิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้

ส่งงานครูสายพิน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขที่ 17 ม 6/1 งานที่ 2

รูปภาพของ mwk6428

งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
การวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
การวิเคราะห์คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

ส่งงานครูสายพิน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เลขที่ 17 ม 6/1 งานที่ 1

รูปภาพของ mwk6428

เรื่อง การจัดประเภทของวัฒนธรรม   คำชี้แจง ให้นักเรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์