บล็อกของ bcskrumai

รายงานตัวของนักเรียนชั้นม.4และม.5

รูปภาพของ bcskrumai

งานกราฟฟิก

รูปภาพของ bcskrumai

1.ตัดรูปขนาด 200พิกเซล

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

รูปภาพของ bcskrumai

ข้อมูลมี.....ลักษณะ
1.    มีคุณสมบัติ เช่น....
2.    มีคุณสมบัติ เช่น....  
3.    มีคุณสมบัติ เช่น....
4.    มีคุณสมบัติ เช่น....
ขั้นตอนการจัดการข้อมูลมี
1.
  1.1
  1.2
  1.3
2.
3.

การออกแบบภาพกราฟิกที่ใช้ในเว็บไซต์

รูปภาพของ bcskrumai

Smileคำสั่ง ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ bcskrumai

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
           เทคโนโลยีคมนาคมและการสื่อสารนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการดังนี้

ขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ bcskrumai

รายงานผลการดำเนินงานของโครงงานของนักเรียนชั้นม.5/3

รูปภาพของ bcskrumai

ให้นักเรียนรายงานการดำเนินงานโครงงานของนักเรียนทุกอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 1ธ.ค. 52 - 30 ธ.ค. 52

รายงานผลการดำเนินงานของโครงงานของนักเรียนชั้นม.5/2และม5/4

รูปภาพของ bcskrumai
ให้นักเรียนรายงานการดำเนินงานโครงงานของนักเรียนทุกอาทิตย์ตั้งแต่วันที่ 1ธ.ค. 52 - 30 ธ.ค. 52

สร้างองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบการจัดการข้อมูล ม.5/3

รูปภาพของ bcskrumai

ปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร และการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงานการจัดเตรียมข้อมูล การป

สร้างองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบการจัดการข้อมูล ม.5/2และม.5/4

รูปภาพของ bcskrumai

 ปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร และการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงานการจัดเตรียมข้อมูล การ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์