บล็อกของ bcskrumai

ส่งงานครั้งที่ 3 ของม.4/3

รูปภาพของ bcskrumai

ให้นักเรียนศึกษา เรื่องระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศจากบทเรียนช่วยสอนของครูหมัยหรือแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในห้วข้อต่อไปนี้

ส่งงานครั้งที่ 3 ของม.4/1

รูปภาพของ bcskrumai

ให้นักเรียนศึกษา เรื่องระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศจากบทเรียนช่วยสอนของครูหมัยหรือแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในห้วข้อต่อไปนี้

ส่งงานครั้งที่ 3ของม.4/2

รูปภาพของ bcskrumai

ให้นักเรียนศึกษา เรื่องระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศจากบทเรียนช่วยสอนของครูหมัยหรือแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในห้วข้อต่อไปนี้

รู้จักไหม SMS

รูปภาพของ bcskrumai

ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเอสเอ็มเอสข้อความผ่านทางมือถือ  

นักเรียนม.4/4 ส่งงานครั้งที่ 2

รูปภาพของ bcskrumai

Smileให้นักเรียนเขียนบทความของตนเอง เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมใส่รูปภาพ และใส่แหล่งอ้างอิงให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแบบตัวอักษร ใส่สี

นักเรียนม4/3 ส่งงานครั้ง 2

รูปภาพของ bcskrumai

Smileให้นักเรียนเขียนบทความของตนเอง เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมใส่รูปภาพ และใส่แหล่งอ้างอิงให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแบบตัวอักษร ใส่สี

นักเรียนม.4/2ส่งงานครั้งที่ 2

รูปภาพของ bcskrumai

Smileให้นักเรียนเขียนบทความของตนเอง เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมใส่รูปภาพ และใส่แหล่งอ้างอิงให้เรียบร้อย ห้ามเปลี่ยนแบบตัวอักษร ใส่สี

นักเรียนม4/1 ส่งงานครั้งที่ 2

รูปภาพของ bcskrumai

นักเรียนม.5/4ส่งงานครั้งที่ 2

รูปภาพของ bcskrumai

นักเรียนม5/2 งานครั้งที่ 2

รูปภาพของ bcskrumai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์