บล็อกของ swkchittrakorn

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.15

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้ 
    1.1 ประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ (บอกชื่อ อธิบายลักษณะการทำงาน และ ประโยชน์ของซอฟต์แวร์นั้นให้เข้าใจ)
    1.2 เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ของแต่ละประเภท 
    1.3 จงบอกชื่อซอฟต์แวร์ที่นักเรียนต้องการเลือกใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบในการเลือกและอธิบายคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ด้วย

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.14

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.13

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.12

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.11

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.10

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.9

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.8

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.7

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม.6.7

รูปภาพของ swkchittrakorn

ให้นักเรียนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้
    1.1 ประเภทของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ (บอกชื่อ อธิบายลักษณะการทำงาน และ ประโยชน์ของซอฟต์แวร์นั้นให้เข้าใจ)
    1.2 เปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ของแต่ละประเภท
    1.3 จงบอกชื่อซอฟต์แวร์ที่นักเรียนต้องการเลือกใช้ในการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบในการเลือกและอธิบายคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์