บล็อกของ nvspayon

ห้องเรียนครูพยนต์ อ่อนเป็ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ nvspayon

หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศ

หน่วยที่ 2 ระบบของคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูล

หน่วยที่ 4 การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมประยุกต์

มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

รูปภาพของ nvspayon

ให้นักเรียนรายงานตัว ดังต่อไปนี้
1. แจ้งรหัสประจำตัว
2. ชื่อสกุล
3. upload รูปภาพของตนเอง ขนาด ไม่เกิน 50 kb
4. ให้เสร็จสิ้น ก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

ห้องเรียนครูพยนต์ อ่อนเป็ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ nvspayon

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
งานที่ 1 นักเรียนรายงานตัวให้เสร็จสิ้น 5 พฤศจิกายน 2553

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

รูปภาพของ nvspayon

ความหมายและความสำคัญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์