บล็อกของ chicky812

บทเรียนและข้อคิดดีๆจาก "มด"

รูปภาพของ chicky812

มาดู มดตัวน้อย...จะพาไปเรียนรู้ข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการเรียน การทำงาน หรือชีวิตในสังคม...

เจาะบาแน..ภาคภูมิ..ในภูมิภาคตนเอง

รูปภาพของ chicky812

           สวัสดีค่ะ  ดิฉันเป็นครูคนหนึ่งที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน....โรงเรียนแห่งการเกษตรพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี....  โรงเรียนของเรา ตั้งอยู่ที่หมู่ 6  ต.ลุโ

เจาะบาแนโรงเรียนสวรรค์แห่งโครงการเกษตรพระราชดำริ

รูปภาพของ chicky812

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี