บล็อกของ saripah999

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

รูปภาพของ saripah999

    ได้รับการแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการเมื่อวันที่ 1  พ.ย.2551  ได้ยื่นหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(