บล็อกของ sss27590

การติดเชื้อ

รูปภาพของ sss27590

การป้องกัน

รูปภาพของ sss27590

ป้องกันไข้ทัยฟอยด์อย่างง่ายๆ

ยาที่ใช้

รูปภาพของ sss27590

ยาที่เกี่ยวข้อง
ยาที่ใช้บ่อย Ciprofloxacin

การวินิจฉัย

รูปภาพของ sss27590

การวินิจฉัย

สาเหตุของอาการ

รูปภาพของ sss27590

สาเหตุ

ไข้รากสาดน้อย

รูปภาพของ sss27590

ภาวะแทรกซ้อน

รูปภาพของ sss27590

ภาวะแทรกซ้อน
เลือดออกในทางเดินอาหาร พบได้ประมาณ12% ผู้ป่วยจะถ่ายเป็นเลือด ในกรณีที่เลือดออกมากอาจมีความดันโลหิตต่ำร่วมด้วย

การรักษา

รูปภาพของ sss27590

การรักษา

อาการ

รูปภาพของ sss27590

โดยทั่วไปแล้วการดำเนินโรคไทฟอยด์แบ่งออกเป็น 4 ระยะหากไม่ได้รับการรักษา ในแต่ละระยะกินเวลาราว 1 สัปดาห์
สัปดาห์แรก

ไข้รากสาดน้อย

รูปภาพของ sss27590

 

 

 

                                                

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์