บล็อกของ sss28805

กก่ส

รูปภาพของ sss28805

ส่ส่รวย

นี

รูปภาพของ sss28805

รนวส

ปป

รูปภาพของ sss28805

ปป

กก

รูปภาพของ sss28805

กก

อ้างอิง

รูปภาพของ sss28805

ผู้จัดทำ

รูปภาพของ sss28805

     

สมัยธนบุรี

รูปภาพของ sss28805

 

สมัยรัตนโกสินทร์

รูปภาพของ sss28805

                                                 

สมัยสุโขทัย

รูปภาพของ sss28805

ดด้

รูปภาพของ sss28805

หกก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์