บล็อกของ hywkrunoy

เรื่อง “ความหมายและจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีเว็บ 2.0”

รูปภาพของ hywkrunoy

Web 1.0

เรื่อง “ความหมายและจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีเว็บ 2.0”

รูปภาพของ hywkrunoy

Web 1.0

นร.ชั้น ม.6/1 รายงานตัวเข้าเรียน ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2553 เวลา 11.00 น.

รูปภาพของ hywkrunoy

ให้นักเรียนสมัครสมาชิก ด้านมุมบนขวามือ  โดยชื่อสมาชิก ให้สามตัวแรก ขึ้นต้นด้วย hyw แล้วตามด้วยชื่อหรือรหัสนักเรียน เช่น hywboonsong , hyw0521

 แล้วปฏิบัติดังนี้

นร.ชั้น ม.6/2 รายงานตัวเข้าเรียน ภายในวันที่ 3 พ.ย. 2553 เวลา 18.00 น.

รูปภาพของ hywkrunoy

1.สมัครสมาชิกที่มุมบนขวามือ แล้วเข้ามารายงานตัวที่นี่
รายงาน
ชื่อ - สกุล
เลขที่
รหัสนักเรียน 4 หลัก

สวัสดี นักเรียนที่น่ารักของครู เทอมนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างเข้ามาศึกษาได้จากที่นี่ครับ

รูปภาพของ hywkrunoy

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

งานชิ้นที่ 1 รายงานตัวเข้าเรียน ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2553 เวลา 11.00 น.
งานชิ้นที่ 2

งานชิ้นที่ 3
งานชิ้นที่ 4
งานชิ้นที่ 5
งานชิ้นที่ 6

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนโลกอินเทอร์เน็ต

รูปภาพของ hywkrunoy

Social Network คืออะไร?
          Social Network คือ สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหาเพื่อนบนโลกอินเตอร์เนทได้ง่ายๆ เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวขึ้นมา เพื่อแนะนำตัวเองได้ เช่น Hi5, Friendster, My Space, Face Book, Orkut, Bebo, Tagged

รู้จักบล็อก (blog)

รูปภาพของ hywkrunoy

Blog คืออะไร
          Blog เป็นคำรวมมาจากศัพท์คำว่า เว็บล็อก (WeBlog) สามารถอ่านได้ว่า We Blog หรือ Web Log ไม่ว่าจะอ่านได้อย่างไรทั้งสองคำนี้ก็บ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่าคือบล็อก (Blog)

ความหมายและจุดมุ่งหมายของเทคโนโลยีเว็บ 2.0

รูปภาพของ hywkrunoy

          Web 1.0

พรบ. คอมพิวเตอร์ ที่ เจ้าของเวบทุกท่านจำเป็นต้องทราบ

รูปภาพของ hywkrunoy

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์