บล็อกของ shpnunta

วันวิมล สนสกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ห้องเรียนครูนันทา ตุ้มทอง โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554Embarassed

ชื่อ.......นามสกุล.....

ชั้น.......

ครูที่ปรึกษา.......

การศึกษาต่อที่ใด

อนาคตอยากเป็นทหาร

อนุตา วงษ์นิ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 ห้องเรียนครูนันทา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2554

 

นายพรเทพ ประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ห้องเรียนครูนันทา โรงเรียนสิงหพาหุุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ประวัติ

นายพรเทพ ...  อายุ.....ปี   ชื่อเล่น......

ชอบเรียน วิชา......

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ห้องเรียนออนไลน์ ครูนันทา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ห้องเรียนออนไลน์ ครูนันทา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ห้องเรียนออนไลน์ ครุนันทา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ห้องเรียนออนไลน์ครูนันทา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ห้องเรียนออนไลน์ครูนันทา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ห้องเรียนออนไลน์ครูนันทา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 ห้องเรียนออนไลน์ครูนันทา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"

รูปภาพของ shpnunta

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์