บล็อกของ krukung

งานชิ้นที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ Blog

รูปภาพของ krukung

1.ให้บอกว่า Blog คืออะไร

2. มี Blog อะไรบ้างที่ให้ใช้ฟรีในปัจจุบัน

ความรู้เกี่ยวกับ Blog

รูปภาพของ krukung

1.ให้บอกว่า Blog คืออะไร

2. มี Blog อะไรบ้างที่ให้ใช้ฟรีในปัจจุบัน

สอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ม. 3 กลุ่ม วันพุธ

รูปภาพของ krukung

คำชี้แจง

ให้อธิบายคำต่อไปนี้ พร้อมแหล่งที่มาของคำตอบด้วย 

1.  International Network

2. e-mail หรือ Electronic Mail พร้อมยกตัวอย่าง

สอบเก็บคะแนนกลางภาค วิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ม. 3 กลุ่ม วันอังคาร

รูปภาพของ krukung

คำชี้แจง

ให้อธิบายคำต่อไปนี้ พร้อมแหล่งที่มาของคำตอบด้วย 

1.  International Network

2. e-mail หรือ Electronic Mail พร้อมยกตัวอย่าง

ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

รูปภาพของ krukung

Kissการทำงานของอินเทอร์เน็ตTongue out

ส่งงานชิ้นที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต (กลุ่ม 2 เรียนวันพุธ คาบ 5-6)

รูปภาพของ krukung

คำสั่ง ให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ส่งงานชิ้นที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

รูปภาพของ krukung

คำสั่ง  ให้สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ส่งงานวิชาเพิ่มเติม ม. 3 (เรียนวันพุธ ชั่วโมง 5-6)

รูปภาพของ krukung

งานครั้งที่  1  พิมพ์ประวัติส่วนตัว  20  ข้อ

งานครั้งที่  2  ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

สอบเก็บคะแนน 

ส่งงาน วิชาเพิ่มเติม ชั้น ม. 3 (เรียนวันอังคาร ชั่วโมง 3-4)

รูปภาพของ krukung

งานครั้งที่  1 พืมพ์ประวัติส่วนตัวส่ง

งานชิ้นที่  2  ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

ส่งงานครูสุนันทา ดีมาก ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ krukung

 

ส่งงานวิชาเพิ่มเติม ม. 3 (เรียนวันอังคาร ชั่วโมง 3-4)

ส่งงานวิชาเพิ่มเติม ม. 3 (เรียนวันพุธ ชั่วโมง 5-6)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์