บล็อกของ acsmanop

งานครั้งที่ 2 ชั้น ป. 1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด

ให้นักเรียนศึกษา ประโยชน์ของข้อมูลในลิงค์ดังนี้  

-    http://www.thaigoodview.com/node/96981

งานครั้งที่ 2 ชั้น ป. 1/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด

ให้นักเรียนศึกษา ประโยชน์ของข้อมูลในลิงค์ดังนี้  

-    http://www.thaigoodview.com/node/96981

งานครั้งที่ 2 ชั้น ป. 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด

ให้นักเรียนศึกษา ประโยชน์ของข้อมูลในลิงค์ดังนี้  

-    http://www.thaigoodview.com/node/96981

งานครั้งที่ 2 ชั้น ป. 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด
ให้นักเรียนศึกษา ประโยชน์ของข้อมูลในลิงค์ดังนี้
- http://www.thaigoodview.com/node/96981
- และให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ของข้อมูลมา 5 ข้อ
- ส่งงานภายในวันที่ 15 มิถุยายน 2552 เวลา 23.30 น.

งานครั้งที่ 2 ชั้น ป. 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด

ให้นักเรียนศึกษา ประโยชน์ของข้อมูลในลิงค์ดังนี้  

-    http://www.thaigoodview.com/node/96981

งานครั้งที่ 2 ชั้น ป. 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

  สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด

   ให้นักเรียนศึกษา ประโยชน์ของข้อมูลในลิงค์ดังนี้  

    -    http://www.thaigoodview.com/node/96981

    -   และให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ของข้อมูลมา 5 ข้อ 

งานครั้งที่ 1 ชั้น ป. 1/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด เกี่ยวกับ ข้อมูลของตนเอง
- ส่งงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 23.30 น.

งานครั้งที่ 1 ชั้น ป. 1/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด เกี่ยวกับ ข้อมูลของตนเอง
- ส่งงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 23.30 น.

งานครั้งที่ 1 ชั้น ป. 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด เกี่ยวกับ ข้อมูลของตนเอง
- ส่งงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 23.30 น.

งานครั้งที่ 1 ชั้น ป. 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ acsmanop

- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
- สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด เกี่ยวกับ ข้อมูลของตนเอง
- ส่งงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลา 23.30 น.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์