บล็อกของ klskalyaphan

ปริมาณในทางฟิสิกส์

รูปภาพของ klskalyaphan

ปริมาณทางฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ปริมาณสเกลลาร์ ปริมาณเวกเตอร์

งานครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ klskalyaphan

นักเรียนบอกปริมาณอุปสรรคพร้อมทำโจทย์คำถามให้ถูกต้อง

งานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ klskalyaphan

เรามาสนุกกับฟิสิกส์กันดีกว่า

ครูกัลยาพรรณ จันทชุม โรงเรียนกมลาไสย ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ klskalyaphan

ครูกัลยาพรรณ  จันทชุม  โรงเรียนกมลาไสย  ภาคเรียนที่ 2/2555

ครูกัลยาพรรณ จันทชุม โรงเรียนกมลาไสย ภาคเรียนที่ 1/2555

รูปภาพของ klskalyaphan

ครูกัลยาพรรณ  จันทชุม  โรงเรียนกมลาไสย  ภาคเรียนที่ 1/2555

ครูกัลยาพรรณ จันทชุม โรงเรียนกมลาไสย ภาคเรียนที่ 2/2554

รูปภาพของ klskalyaphan

ครูกัลยาพรรณ  จันทชุม  โรงเรียนกมลาไสย  ภาคเรียนที่ 2/2554

ฟิสิกส์แสนสนุกกับคุณครูกัลยาพรรณ จันทชุม โรงเรียนกมลาไสย ภาคเรียนท่ี่ 1/2554

รูปภาพของ klskalyaphan

1. ปริมาณทางฟิสิกส์ หน่วยวัด เครื่องมือวัด ค่าความคลาดคลื่อนในการวัด
2. การเคลื่อนที่ในแนวตรง
3. การเคลื่อนที่ใน2มิติ
4.การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

 

ห้องเรียนครูกัลยาพรรณ จันทชุม โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รูปภาพของ klskalyaphan

ห้องเรียนครูกัลยาพรรณ  จันทชุม
โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul