บล็อกของ klskongkhaun

ห้องเรียนครูคงขวัญ ภาคเรียนที่ 1/2554 เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ โครงสร้าง และการทำงานของกล้ามเนื้อยึด กระดูก

รูปภาพของ klskongkhaun

ห้องเรียนครูคงขวัญ ภาคเรียนที่ 1/2554  เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ  โครงสร้าง  และการทำงานของกล้ามเนื้อยึด กระดูก

ห้องเรียนครูคงขวัญ ภาคเรียนที่ 1/2554 เรื่อง กิจกรรม ศึกษาชนิดของข้อต่อกับการเคลื่อนไหว

รูปภาพของ klskongkhaun

ห้องเรียนครูคงขวัญ ภาคเรียนที่ 1/2554  เรื่อง กิจกรรม ศึกษาชนิดของข้อต่อกับการเคลื่อนไหว

ห้องเรียนครูคงขวัญ ภาคเรียนที่ 1/2554 เรื่อง ระบบโครงกระดูก

รูปภาพของ klskongkhaun

ห้องเรียนครูคงขวัญ ภาคเรียนที่ 1/2554  เรื่อง  ระบบโครงกระดูก

การเคลื่อนไหวของมนุษย์

ชีววิทยา (ว30242) ม 5 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ klskongkhaun

                                

                               

                                                                                                                                           

ใบความรู้ เรื่องการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต

รูปภาพของ klskongkhaun

  การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว   สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง
  

งานครั้งที่ 2 ม.5/2

รูปภาพของ klskongkhaun

งานครั้งที่ 2 ม.5/2

ให้นักเรียนอธิบายวิธีทำงานของกล้ามเนื้อ....

งานครั้งที่ 1 ม.5/2

รูปภาพของ klskongkhaun

งานครั้งที่ 1 ม.5/2

ระบบประสาท

รูปภาพของ klskongkhaun

 

 

                                                           ระบบประสาท (nervous  system)

ห้องเรียนครูคงขวัญ ไสยนิตย์ ภาคเรียนที่ 1

รูปภาพของ klskongkhaun

  ห้องเรียนครูคงขวัญ ไสยนิตย์ ภาคเรียนที่ 1   เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ

ห้องเรียนครูคงขวัญ โรงเรียนกมลาไสย กาฬสินธุ์

รูปภาพของ klskongkhaun

ระบบประสาท

                           น่าร้าก                                             

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์