บล็อกของ rsmniphon

กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/4 เล่มที่ 4

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

กิจกรรมอ่านหนังสือ ม. 1/4 เล่มที่ 3

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/4 เล่มที่ 2

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

กิจกรรมอ่านหนังสือ ม.1/4 เล่มที่ 1

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน Post ชื่อ-สกุล เลขที่  รูปภาพ 5 รูป ( ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือ 1 ภาพ และภาพประกอบภาย หรือบทความที่ชอบในเล่ม 4 ภาพ แล้วสร้างเป็นAlbum รูปภาพบน Facebook แล้วนำ URL ของรูปภาพมาPost ใน Blog) พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่นักเรียนได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ 5 ประเด็นหรือประโยคข้อความ  ที่เมนูแสดงความคิดเห็น

BACK

กิจกรรมอ่านหนังสือ 5 เล่มต่อภาคเรียน

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมอ่านหนังสือ 5 เล่ม ของภาคเรียนที่ 1/2556  กำหนดให้นักเรียนไปอ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจ จำนวน 5 เล่ม แล้วให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท.และสอวน.  ถ่ายรูปหน้าปกหนังสือเล่มที่นักเรียนอ่าน 1 ภาพ และรูปภาพประกอบในหนังสือหรือข้อความที่นักเรียนสนใจอีก 5 ภาพ  พร้อมกับเขียนสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านเล่มดังกล่าวอีก 5 ประโยคข้อความ

กลุ่มIT ม.4/1

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน เข้ามาเขียนชื่อ-สกุล เลขที่  แล้วเขียนคำถามพร้อมเฉลย เพื่อเป็นแนวทางให้ตัวแทนของเพื่อนๅ ทุกกลุ่มใช้เตรียมตัวไปแข่งขันในวันที่ 4 ก.ค. 2556 ที่มทส ที่ช่องแสดงความคิดเห็น เมนูด้านล่าง คนละ 5 คำถาม โดยคำถามและเฉลยที่ต้องการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1.Hardward 2.Software 3.ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การใช้ITไปการประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในด้านต่างๆ

BACK

กิจกรรมหน่วยที่ 1 ม.4/1

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมในหน่วยที่ 1 เป็นกิจกรรมกลุ่ม กำหนดให้นักเรียนจัดกลุ่มเอง กลุ่มละ 3 คน  แล้วร่วมกันจัดทำข้อเสนอเพื่อนำไปสร้างเป็นวีดีโอในรูปแบบวิดีโอกระดาษ นำเสนอในเวลา 3 นาที พร้อมกับรายละเอีบดที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ ผลดี ผลกระทบ ของประเทศไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเชียนในปี 25 โดยให้นักเรียนพิจารณา เลือกเนื้อหาที่เห็นว่ามีความสำคัญ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ AEC จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตอย่างหลึกเลี่ยงไม่ได้ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 แผ่น เพื่อส่งมาให้ครูตรวจสอบก่อน ที่จะนำไปสร้างเป็นวีดีโอกระดาษ ด้วยการวาดรูปภาพประกอบ หาฉากหลัง นำกล้องมาถ่ายภ

AEC

รูปภาพของ rsmniphon

เทคนิคการสร้างเครื่องร่อน

รูปภาพของ rsmniphon

 
การร่อนเครื่องร่อนบินอิสระเป็นศาสตร์ ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาวิชาอากาศพลศาตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักกีฬาทางด้านการบินหรือผู้ที่ สนใจจะเป็นนักบินไม่ว่าจะเป็นนักบินเครื่องบินจำลอง บังคับด้วยวิทยุที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย หรือนักบินเครื่องบินจริงในอนาคต การร่อนเครื่องร่อน จะให้ทั้งความรู้พื้นฐานทางการบินและด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ยังให้พลานามัยและความสนุกสนานแก่ผู้เล่นอีกด้วย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบที่สำคัญของ เครื่องร่อนที่เป็นส่วนประกอบหลักและเป็นตัวสร้าง ความแตกต่างและมิติต่างๆทางด้านการบิน
ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องร่อน

เทคนิคเครื่องร่อน

รูปภาพของ rsmniphon

 
การร่อนเครื่องร่อนบินอิสระเป็นศาสตร์ ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาวิชาอากาศพลศาตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักกีฬาทางด้านการบินหรือผู้ที่ สนใจจะเป็นนักบินไม่ว่าจะเป็นนักบินเครื่องบินจำลอง บังคับด้วยวิทยุที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย หรือนักบินเครื่องบินจริงในอนาคต การร่อนเครื่องร่อน จะให้ทั้งความรู้พื้นฐานทางการบินและด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ยังให้พลานามัยและความสนุกสนานแก่ผู้เล่นอีกด้วย ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบที่สำคัญของ เครื่องร่อนที่เป็นส่วนประกอบหลักและเป็นตัวสร้าง ความแตกต่างและมิติต่างๆทางด้านการบิน
ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องร่อน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์