บล็อกของ swk37972

1. การทำงานของหุ่่นยนต์ 2. บทบาทของหุ่นยนต์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 3. หุ่นยนต์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต

รูปภาพของ swk37972

 1. การทำงานของหุ่นยนต์

1.ประวัติของหุ่นยนต์ 2.ประวัติของหุ่นยนต์อาซิโม 3.ประเภทของหุ่นยนต์

รูปภาพของ swk37972

1. ประวัติของหุ่นยนต์ 

หุ่นยนต์ หรือ โรบอต ( robot ) คือ เครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่างกันหุ่นยต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทำงานด้านต่างๆตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์