บล็อกของ pnckruuciap

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

โปรแกรมฐานข้อมูลเบื้องต้น  ม. 4  ภาคเรียนที่  2/2554

 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

 

เว็บเกี่ยวกัีบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

www.it-402.ob.tc

 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง30232 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระัดับชั้น ม. 5 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

ตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์  ของ  ม. 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาคเรียนที่  1
http://www.it-402.ob.tc/

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

วิชาเพิ่มเติม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิสก์  ระัดับชั้น  ม. 1  ภาคเรียนที่  1/2554

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ pnckruuciap

         


ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี การออกแบบเว็บไซต์ภ้วยภาษา HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

โครงสร้างภาษา  HTML

<Html>

<Head>  <title>ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจของ....</title></Head> 

<body>เนื้อหา</body>

</Html>

ใบงานที่ 1
1. อินเทอร์เน็ต คือ

2. ไซเบอร์สเปซ คือ

3. .com คือ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์