บล็อกของ dsnphen

ตัวอย่าง

รูปภาพของ dsnphen

จิตตมาสฑ์

กิจกรรมชุมนุม ส่งงานครั้งที่ 1 ประวัติตนเอง

รูปภาพของ dsnphen

คำชี้แจง 
1.  ให้นักเรียนสร้าง blog  พิมพ์ประวัติตนเอง  ความยาว  10  บรรทัดขึ้นไป
2.  ตกแต่งให้สวยงาม
3.  แทรกรูปภาพของตนเอง  หรือรูปภาพที่เหมาะสม
4.  ส่งมาที่ http://www.thaigoodview.com/node/103455

งานครั้งที่ 1 ม. 1/6 ส่งภายในวันที่ 7 ก.ค. 54

รูปภาพของ dsnphen

คำชี้แจง 

1.  ให้นักเรียนสร้าง blog  ของตนเอง  พิมพ์ประวัติตนเองความยาว  10 บรรทัด

2.  ใส่รูปภาพของตนเอง  หรือรูปภาพที่สวยงามเหมาะสม

งานชิ้นที่ 2 ม.1/8 ลดภาวะโลกร้อน

รูปภาพของ dsnphen

คำชี้แจง
1.  ให้นักเีรียนสืบค้นเนื้อหาจาก Internet  เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน
2.  ตกแต่งด้วยรูปภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน
3.  ตกแต่งงานใน blog  ของตนเองให้สวยงาม
4.  ส่งมาที่ http://www.thaigoodview.com/node/102063

ส่งงานชุมนุมครั้งที่ 1 เรื่องประวัติตนเอง

รูปภาพของ dsnphen

คำชี้แจง
1.  ให้นักเรียนนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวันครู
2.  แทรกรูปภาพของตนเองหรือรูปภาพที่เหมาะสม
3.  ตกแต่งให้สวยงาม
4.  ส่งมาที่   http://www.thaigoodview.com/node/101791

วีดิโอ โลกร้อน 1

รูปภาพของ dsnphen

 

ส่งงานครั้งที่ 1

รูปภาพของ dsnphen

จิตตมาสฑ์  แจ้งใจCry

งานครั้งที่ ชั้นม.1/6 ส่งภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2554

รูปภาพของ dsnphen

คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนสร้างบล็อคของตนเอง  พิมพ์ประวัติของตนเองความยาว 10 บรรทัด
2. ใส่รูปภาพของตนเองหรือรูปภาพที่เหมาะสม
3.  ตกแต่งบล็อคให้สวยงามตามชอบ
4.  ส่งมาที่ http://www.thaigoodview.com/node/100741

งานครั้งที่ 1 ม.1/8 ส่งวันสุดท้าย 10 มิถุนายน 2554

รูปภาพของ dsnphen

คำชี้แจง
1.  ให้นักเรียนสร้างประวัติตนเอง  ความยาว 10 บรรทัด
2.  ใส่รูปภาพของตนเอง
3.  ตกแต่งให้สวยงาม
4.  ส่งมา http://www.thaigoodview.com/node/100582 
5.  ส่งวันสุดท้าย 10 มิถุนายน 2554

งานครั้งที่ 1 ม.4/7 ส่งมาภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2554

รูปภาพของ dsnphen


                                                                     

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์