บล็อกของ srwkruchon

ใบงานที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ srwkruchon

ให้นักเรียนบอกค่าประจำหลักต่อไปนี้

( 10 คะแนน )

1. 9,547     7 อยู่ในหลัก.................มีค่าเป็น.........................

ใบงานที่ 1 วิชาภาษาไทย ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ srwkruchon
ให้นักเรียนทำแผนผังความคิด หัวข้อ "มาตราตัวสะกด"
(10 คะแนน ) 

ใบงานที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ srwkruchon
ใบงานที่ 1 ให้นักเรียนวาดภาพอาหารในแต่ละหมู่และเขียนชื่ออาหารเป็นภาษาอังกฤษ
(10 คะแนน)

งานครั้งที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/54

รูปภาพของ srwkruchon

งานครั้งที่ 3

งานครั้งที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/54

รูปภาพของ srwkruchon

งานครั้งที่ 2

ใบงานวิชาภาษาไทย ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ srwkruchon

ใบงานที่ 1 มาตราตัวสะกด

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 4

ใบงานที่ 5

 

 

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ srwkruchon

ใบงานที่ 1 บอกค่าประจำหลัก

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 4

ใบงานที่ 5

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ srwkruchon

ใบงานที่ 1 อาหารหลัก 5 หมู่

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 4

ใบงานที่ 5

ใบงานวิชาภาษาไทย ป.2 ภาคเรียนที่ 2/2554

รูปภาพของ srwkruchon

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 4

ใบงานที่ 5

ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 ภาคเรียนที่ 2/2554

รูปภาพของ srwkruchon

ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

ใบงานที่ 4

ใบงานที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์