บล็อกของ bd5juree

กิจกรรมที่ 4 อวัยวะกับระบบต่างๆในร่างกาย

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่ 3 เซลล์กับระบบในร่างกาย

รูปภาพของ bd5juree

ตอนที่ 4 ผงซักฟอกเจ้าปัญหา

รูปภาพของ bd5juree

 

 

ตอนที่ 3 ไปเที่ยวถ้ำหินงอกหินย้อย

รูปภาพของ bd5juree

 

 

ตอนที่ 2 เพื่อนใหม่

รูปภาพของ bd5juree

 

กิจกรรมที่ 3 เซลล์กับระบบในร่างกาย

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่ 3 เซลล์กับระบบในร่างกาย

จุดประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบเซลล์ต่างๆในร่างกายและบอกความแตกต่างได้
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและอธิบายการทำงานของระบบร่างกายต่างๆในร่างกายของเรา

ตอนที่ 1 กรด-เบสของพี่น้ำ

รูปภาพของ bd5juree

 

หนังสือการ์ตูนเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายกรด-เบส

รูปภาพของ bd5juree

ตอนที่ 1 กรด-เบสของพี่น้ำ

ตอนที่ 2 เพื่อนใหม่

ตอนที่ 3 ไปเที่ยวถ้ำหินงอกหินย้อย

กิจกรรมที่ 1 ร่างกายของเรา

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  1 ร่างกายของเรา

กิจกรรมที่ 2 การจัดระบบในร่างกาย

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  2  การจัดระบบในร่างกาย

จุดประสงค์   เพื่อให้นักเรียนจัดระบบร่างกายตามลำดับจากหน่วยเล็กสุดไปใหญ่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์