บล็อกของ ckswinai

ความเป็นมา

รูปภาพของ ckswinai

Frown ความเป็นมาของโครงการ

โครงงานเรื่องสิ่งประดิษฐ์

รูปภาพของ ckswinai

จรวดขวดน้ำ

ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
วิธีการดำเนินการ
งบประมาณ

งานครั้งที่3 นักเรียนชั้นม.3 เครื่องมือช่าง โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

รูปภาพของ ckswinai

จงยกตัวอย่างเครืองมือช่างขึ้นมา 1 ชนิด 1 รูป พร้อมกับประโยชน์ใช้สอย (5 คะแนน)

งานครั้งที่ 3 นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ร่วมค้นหาความเป็นที่สุดดังต่อไปนี้

รูปภาพของ ckswinai

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก

2. ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลก

3.ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก

4. ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

5.เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมโดย ภาษา C ครั้งที่ 3 ม.6/1-3 รร.ชัยเกษมวิทยา

รูปภาพของ ckswinai

จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม(10 คะแนน)ส่งภายในที่ 20 สค 54นี้

งานครั้งที่ 2 การเขียนโปรแกรมภาษา C นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-3 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

รูปภาพของ ckswinai

จงเขียนโปรแกรมบวกเลขจำนวนเต็มจำนวน 3จำนวนและแสดงผลลัพท์การRUN โปรแกรม ( 10 คะแนน)

งานครั้งที่2 การสืบค้นหาข้อมูลของนักเรียน ม.2โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

รูปภาพของ ckswinai

ให้หารูปกีฬาที่นักเรียนชอบที่สุด พร้อมให้เหตุผลด้วย( 5 คะแนน)

งานครั้งที่ 2 การสืบค้นหาข้อมูล นักเรียน ม.3 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

รูปภาพของ ckswinai

นักเรียนคิดว่าพืชชนิดใด มีประโยชน์ที่สุด  จงหารูปมาส่งพร้อมบอกเหตุผล(5 คะแนน)

การเขียนโปรแกรม ภาษาC ม.6/1-3

รูปภาพของ ckswinai

การเขียนโปรแกรมภาษา C ชั้น ม.6/1-3  ครูวินัย  พุดแดง โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

คำสั่งมอบหมายงานุ

งานพิเศษ ครูวินัย พุดแดง สำหรับนักเรียนทุกคน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ ckswinai

 

งานพิเศษ ครูวินัย  พุดแดง โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ภาคเรียนที่ 1/2554

มอบหมายงานนักเรียนที่เข้ามาใน Blog นี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์