บล็อกของ kppurai

ออกแบบกรอบรูปด้วยโปรแกรม Photoshop

รูปภาพของ kppurai

ให้นักเรียนออกแบบกรอบรูปด้วยโปรแกรม Photoshop มาคนละ 1 รูป

ห้องเรียนครูอุไร นิตย์ปราณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2556

รูปภาพของ kppurai

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2556

       ห้อง 4/1

ห้องเพื่อการเรียนรู้ ครูอุไร จังหวัดพัทลุง สพม.12

รูปภาพของ kppurai

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ระดับชั้น ม.ต้น วิชาพื้นฐาน                                                   ระดับชั้น ม.ต้น วิชาเพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน วิชา เทคโนโลยี 3

รูปภาพของ kppurai

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานรหัสวิชา ง 23102 เทคโนโลยี 3                กลุ่

ข้อสอบอินเตอร์เน็ต1/2

รูปภาพของ kppurai

แบบทดสอบ  เรื่องอินเตอร์เน็ต
คำชี้แจง จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
แบบทดสอบจำนวน  (25  ข้อ)
1.  เครื่องมือช่วยค้น ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?
ก. Search Engine
ข. Web site
ค. Web Page
ง. Home Page

แบบทดสอบอินเตอร์เน็ต

รูปภาพของ kppurai

แบบทดสอบ  เรื่องอินเตอร์เน็ตคำชี้แจง จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบ

แนะนำตัวเอง

รูปภาพของ kppurai

ให้นักเรียนแนะนำตัวเอง พร้อมใส่รูปภาพของนักเรียน (5 คะแนน)

การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ kppurai

ให้นักเรียนบอกการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (10) คะแนน

แนะนำตัวเอง

รูปภาพของ kppurai

ให้นักเรียนห้อง 1/1 แนะนำตัวเอง พร้อมใส่ภาพ (5 คะแนน)

การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ kppurai

ให้นักเรียนบอกการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมรูปภาพประกอบ (10 คะแนน)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 88 คน กำลังออนไลน์