บล็อกของ chrprasert

ประโยคซ้อน

รูปภาพของ chrprasert

 ประโยคซ้อน  คือประโยคที่มีอนุประโยคอยู่ด้วย  อนุประโยค คือ ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำเชื่อมอนุประโยค อนุประโยคทำหน้าที่ได้อย่างนามวลี คือ ประธาน กรรม หน่วยเติมเต็ม หรือขยายส่วนหลักในนามวลี หรือทำหน้าท

ประโยครวม

รูปภาพของ chrprasert

ประโยครวม คือ ประโยคซึ่งประกอบด้วยประโยคพื้นฐาน ๒ ประโยคขึ้นไป มีคำเชื่อมสมภาค และ แต่ หรือ ทำหน้าที่เชื่อมประโยค พื้นฐานดังกล่าวให้เป็นประโยคเดียวกัน ประโยคพื้นฐานเหล่านั้นมีฐานะและน้ำหนักของเนื้อความเท่าก

ประโยคสามัญ

รูปภาพของ chrprasert

ประโยคสามัญหรือพื้นฐาน  คือประโยคที่ประกอบด้วย นามวลีทำหน้าที่ประธาน กับกริยาวลีทำหน้าที่ภาคแสดงประโยคพื้นฐานต้องไม่มีส่วนขยายใด ๆ เป็นอนุประโยค ในการสื่อสารประธานหรือบางส่วนของประธานอาจไม่ปราก

ประโยค (ตามแนวคิดใหม่ ของสถาบันภาษาไทย)

รูปภาพของ chrprasert

                          ประโยค

ส่วนประกอบของประโยค

รูปภาพของ chrprasert

ประโยค

คำสมาสที่มีการเปลี่ยนแปลงนิคหริต (นิคหิตสนธิ)

รูปภาพของ chrprasert

 

คำสมาสที่เปลี่ยนแปลงพยัญชนะ (พยัญชนะสนธิ)

รูปภาพของ chrprasert

คำสมาสที่ใช้วิธีการของพยัญชนะสนธิ

สระสนธิ (คำสมาสที่เปลี่ยนแปลงสระ)

รูปภาพของ chrprasert

                        คำสมาสที่ใช้วิธีการสระสนธิ

คำสมาส

รูปภาพของ chrprasert

                                คำสมาส
คำสมาส คือ คำที่เกิดจากการนำคำในภาษาบาลีและสันสกฤตมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดคำใหม่ ที่มีความหมายใหม่ โดยยังมีเค้าของความหมายเดิมอยู่

คำประสาน

รูปภาพของ chrprasert

                               คำประสาน
คำประสาน หมายถึง คำที่สร้างขึ้นด้วยการรวมหน่วยคำเติมกับหน่วยฐานเข้าเป็นคำใหม่คำหนึ่ง
ลักษณะของคำประสาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์