บล็อกของ chrprasert

หน่วยเสียงวรรณยุกต์

รูปภาพของ chrprasert

ใบความรู้ เรื่อง อักษรสามหมู่ (ไตรยางศ์)

ไตรยางศ์  คือ การแบ่งพยัญชนะในภาษาไทยออกเป็น  3  กลุ่มตามคุณสมบัติการผันวรรณยุกต์ โดยจัดพยัญชนะที่ผันด้วยวรรณยุกต์ได้เหมือนกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน  ดังนี้

หน่วยเสียงในภาษาไทย

รูปภาพของ chrprasert

๑.  หน่วยเสียงสระ

๒.  หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว

.  หน่วยเสียงต้นประสม

.  หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย

๕.  หน่วยเสียงวรรณยุกต์

หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย

รูปภาพของ chrprasert

3.หน่วยเสียงพยัญชนะท้าย

หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายคือ หน่วยเสียงพยัญชนะที่เกิดในตำแหน่งท้ายพยางค์ หน่วยเสียงพยัญชนะท้ายมีลักษณะเดียวกับตัวสะกด แต่ก็มีบางหน่วยเสียงที่แตกต่างกัน

การแบ่งหน้า

รูปภาพของ chrprasert

หน่วยเสียงสระ

คือหน่วยเสียงที่ มี

หน่วยเสียงพยัญชนะ

 

หน่วยเสียงวรรณยุกต์

งานครั้งที่ 1 ม.303 ครูประเสริฐ ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ chrprasert

งานครั้งที่ 1 ม.303 ครูประเสริฐ ภาคเรียนที่ 2/2555

ให้นักเรียนเขียนจดหมายเปิดผนึก ตามตัวอย่างคนละ 1 ฉบับ ตามคำสั่งที่ให้ไว้ ส่งภายในวันที่ 20  พฤศจิกายน 2555 แล้วเขียนลงในข่องแสดงความคิดเห็นข้างล่าง

ใบงานหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาถิ่นนครศรีธรรมราข

รูปภาพของ chrprasert

ใบความรู้ที่  ๑

ห้องเรียนวิชาหลักภาษาไทยครูประเสริฐ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

รูปภาพของ chrprasert

ห้องเรียนครูประเสริฐ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกหลักภาษาไทย

๑.  หน่วยเสียงในภาษาไทย

๒.  ชนิดของคำไทย

๓.  หลักสังเกตคำไทยและคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ

๔.  หารสร้างคำไทย

ห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทยโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

รูปภาพของ chrprasert

 

ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

หน่วยเสียงสระ

รูปภาพของ chrprasert

หน่วยเสียงสระ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์