บล็อกของ ddsnipaporn

ประชุม วทร.20

รูปภาพของ ddsnipaporn

อบรม วทร. 20 ระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค 54 ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

งานครั้งที่ 4 เรื่อง กฏเกณฑ์การตั้งชื่อข้อมูล

รูปภาพของ ddsnipaporn

 

งานครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้น ม.6.1 เรื่อง การใช้คำสั่ง Write, Writeln จากโปรแกรมที่กำหนดให้ ให้นักเรียนเขียนแสดงผลลัพธ์(Run)

รูปภาพของ ddsnipaporn

Program Test1;
Uses crt;
Begin
      clrscr;
      Writeln(‘******’);
      Write(‘**Good Morning **’);
      Writeln(‘** I Live In Detudom****');
      writeln(‘## I am a Student ##');
      write(‘## I Study in class 6/1 ##');
      readln;
End.

งานชิ้นที่ 2 สำหรับชั้น ม.6/1

รูปภาพของ ddsnipaporn

- ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง พร้อมทั้งระบุแหล่งข้อมูล

งานชิ้นที่ 1 สำหรับชั้น ม.6/1

รูปภาพของ ddsnipaporn

Laughingให้นักเรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิก และฝึกการใช้ blog และแนะนำตัวเอง หมดเขตวันที่ 17 มิ.ย. 52 เวลา 23.59 น.


 

งานครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/5

รูปภาพของ ddsnipaporn

งานครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/5 ให้นักเรียนทุกคนสมัคร และฝึกทักษะการใช้ blog พร้อมทั้งแนะนำตัว ภายในวันที่ 12 มิ.52 เวลา 23.59 น.Innocent

งานครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/3

รูปภาพของ ddsnipaporn

งานครั้งที่ 1  ให้นักเรียน 6/3 ทุกคนสมัครสมาชิก blog และฝึกงานใช้งาน พร้อมแนะนำตัวเองภายในที่ 11 มิย 2552  เวลา 23.59 น.

ชื่อผู้ใช้ของครู และนักเรียนโรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพของ ddsnipaporn

ชื่อผู้ใช้ของครู และนักเรียนโรงเรียนเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
(อัพเดต วันที่ 14/06/2552 21:24)

ทดสอบการใช้ Blog สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/2

รูปภาพของ ddsnipaporn

งานชิ้นที่ 1  นักเรียนชั้น ม.6/2 ที่เรียนวิชา หลักการเขียนโปรแกรม กับคุณครูนิพาภรณ์ ส่งเสริม เข้าสมัครสมาชิก blog
และรายงานตัวทุกคน ภายในวันศุกร์ที่ 11 มิย. 52 ถึงเวลา 23.59 น. 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์