โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

(จบโครงการแล้ว) 

โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1 
 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท พร้อมของรางวัลมากมาย

holland_new.gif เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้จนถึง 30 กันยายน 51 holland_new.gif
ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พฤศจิกายน 2551