คลังรูปภาพ

กดแป้น Ctrl+F5 ใหม่ทุกครั้ง เพราะเพื่อได้ข้อมูลปัจจุบัน
ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อ

คลังรูปภาพ www.thaigoodview.com

    เราได้รวบรวมภาพต่าง ๆ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นภาพที่ผมถ่ายหรือสร้างขึ้นมาเอง แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ครู นักเรียน ผู้ปกครองส่งมาให้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา หากมีอะไรที่ต้องการแนะนำก็บอกกันมานะครับ

    ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2543
 thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

image
image

image

image