คลังบทเรียน

วันโปรแกรมเมอร์สากล (International Programmers’ Day)
16 พฤศจิกายน วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19สะสม หนึ่งล้านราย
3 พฤษภาคม – วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day)
วันอนามัยโลก ตรงกับวันที่ 7 เมษายน ของทุกปี
3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)
วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม
สนุกกับ Computer Science Unplugged
22 กันยายน วันแรดโลก (WORLD RHINO DAY)
วันสัตวแพทย์ไทย
วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour)
วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก World Ocean Day ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี
วันเต่าโลก (World Turtle Day) ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี
วันมาลาเรียโลก (World Malaria Day)
วันไข่โลก ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม
29 กันยายน วันหัวใจโลก (World Heart Day)
สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ)
28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day)
25 เมษายน WORLD DNA DAY
10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
เกมสนุก
จันทรุปราคาเต็มดวง 4 เมษายน 2558
Poonsak KM เรื่องราวของ Thaigoodview
Poonsak KM ความรู้ทั่วไป
Poonsak KM วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Poonsak KM วิชาภาษาต่างประเทศ
Poonsak KM วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Poonsak KM วิชาศิลปะ
Poonsak KM วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
Poonsak KM วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
Poonsak KM วิชาวิทยาศาสตร์
Poonsak KM วิชาคณิตศาสตร์
Poonsak KM วิชาภาษาไทย
วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาภาษาต่างประเทศ
วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษา และพละศึกษา
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาไทย
พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA ตอนที่ 3 [HD]
พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA ตอนที่ 2 [HD]
พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA ตอนที่ 1 [HD]
World Teacher’s Day
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 5 สุโขทัยในปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 3 ศิลปกรรมด้านต่างๆและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์