คลังบทเรียน

ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 2 พระมหากษัตริย์ที่สำคัญในสมัยสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 1 ความเป็นมา การเมือง และการปกครองของสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน
การใช้งาน Google Calendar
การสมัครและใช้งาน Gmail เบื้องต้น
การใช้ Gmail กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม
การใช้งาน QR Code ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)
รู้ง่าย เข้าใจ ใช่เลย
วันความสุขสากล International Day of Happiness
แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
โลก
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
โลก
หิน
น้ำ
โลก
แหล่งน้ำ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
วิทยาศาสตร์
แร่
วิธีการทำผ้าบาติก
วันคนพิการแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน)
การทดลองเคมีเสมือนจริง : การเตรียมเส้นใยเรยอน
การทดลองเคมีเสมือนจริง : การเปลี่ยนโครงสร้างของพอลิเมอร์
การทดลองเคมีเสมือนจริง : การทดสอบแป้ง
การทดลองเคมีเสมือนจริง : การย่อยแป้ง
การทดลองเคมีเสมือนจริง : การทดสอบกลูโคส
การทดลองเคมีเสมือนจริง : การทดสอบปัจจัยที่ทำให้โปรตีนเปลี่ยนแปลง
การทดลองเคมีเสมือนจริง : การทดสอบโปรตีนในอาหาร
การทดลองเคมีเสมือนจริง : เปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์
การทดลองเคมีเสมือนจริง : ตะเกียงลาวา
การทดลองเคมีเสมือนจริง : ภูเขาไฟระเบิด
การทดลองเคมีเสมือนจริง : ลาวาภูเขาไฟ
การทดลองเคมีเสมือนจริง : สวนต้นไม้ใต้น้ำ
การทดลองเคมีเสมือนจริง : ผลของสารบางชนิดต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การทดลองเคมีเสมือนจริง : การสลายตัวของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่อุณหภูมิต่าง ๆ
การทดลองเคมีเสมือนจริง : อัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างลวดแมกนีเซียมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
การทดลองเคมีเสมือนจริง : การเกิดปฏิกิริยาเคมี
การทดลองเคมีเสมือนจริง : ปฏิกิริยาของโลหะบางชนิดกับน้ำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์