คลังบทเรียน

แนะนำflip
ประวัติความเป็นมาของแทนแกรม
คู่มือการใช้งาน
ง่ายๆกับ Flip Album Pro เบื้องต้น
แทนแกรมแบบต่าง ๆ
[ การสื่อสารด้วยท่าทาง | การสื่อสารระหว่างสัตว์ ]
[ การใช้เหตุผล : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ การลองผิดลองถูก : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ การมีเงื่อนไข : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ ความเคยชิน : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ การเรียนรู้แบบฝังใจ : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ : ประเภทของพฤติกรรมสัตว์ ]
[ รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง : พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ]
[ รีเฟล็กซ์ : พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ]
[ แทกซีส : พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ]
[ ไคนีซีส : พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ]
กฎของแทนแกรม
[ พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด : ประเภทของพฤติกรรมสัตว์ ]
การเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual C# 2010 Express(subMenu)
องค์ประกอบของแทนแกรมและวิธีการสร้างแทนแกรม
รูปเรขาคณิตในแทนแกรม
แทนแกรมคืออะไร
About ASEAN
การเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual C# 2010 Express
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี
ความคิดทางเรขาคณิต
แบบทดสอบ Tangram หลังเรียน
แบบทดสอบ tangram ก่อนเรียน
แทนแกรม
Reference
ระบบนิเวศ
ASEAN Member Countries
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เส้นทางประเพณี วัฒนธรรม ถิ่นอีสาน
ผญาไทยลาว ฮีต 12
MV ฮีตสิบสองของดีอีสาน
คลองสิบสี่
สารคดี ฮีต 12
ฮีตที่ ๑๒ บุญทอดกฐิน
ฮีตที่ ๑๑ บุญออกวัดสาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด
ฮีตที่ ๑๐ บุญข้าวสากหรือบุญเดือนสิบ
ฮีตที่ ๙ บุญข้าวประดับดิน
National Costume
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชุดระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์
ฮีตที่ ๘ บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด
ASEAN Cartoon
ฮีตที่ ๗ บุญซำฮะ หรือ บุญเดือนเจ็ด
ฮีตที่ ๖ บุญบั้งไฟ
ฮีตที่ ๕ บุญสงกรานต์
ความรู้เกี่ยวกับอากาศยาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์