คลังบทเรียน

ฮีตที่ ๔ บุญเผวส หรือ บุญเดือนสี่ หรือ บุญมหาชาติ
ASEAN Travel
ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ
การใส่ Title หรือข้อความ
การนำเข้าแฟ้มเสียง (Import Audio or music)
การนำเข้าแฟ้ม วิดีโอ ใน Windows Movie Maker
การนำเข้าไฟล์รูปภาพ (Import Picture)
Cambodia
Philippines
Indonesia
Myanmar
singapore
Malaysia
Thailand
Vietnam
Laos
Brunei
การปิดโปรแกรม
ASEAN Song
National Dishes
การเปิดไฟล์โปรเจ็กต์
การบันทึกProject
การสร้างProject ใหม่
การทำงานกับ Project File
ชนิดของไฟล์ในโปรแกรม
National Animals
คณะผู้จัดทำ
ขั้นตอนการสร้าง Movie
ส่วนประกอบของโปรแกรม Movie Maker
การเข้าสู่โปรแกรม Movie Maker
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดิโอ
มารูจักกับ Windowa Movie Maker
คิดคล่อง 1
คิดคล่อง 2
คิดคล่อง 3
วีีดิทัศน์สาระคณิตศาสตร์ ป.1 คิดคล่องการลบ 1
วีีดิทัศน์สาระคณิตศาสตร์ ป.1 คิดคล่องการลบ 2
National Flowers
National Flags
ASEAN Motto
ASEAN Charter
FUNDAMENTAL PRINCIPLES
AIMS AND PURPOSES
ESTABLISHMENT
ชุดสื่อประสม
สัตว์ทะเลหาดทราย
คณะผู้จัดทำ
อนุรักษ์สัตว์ทะเล
ศัตรูของสัตว์ทะเล
สัตว์ทะเลที่ดุร้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์