โครงงาน

 

เรื่อง Tense

 

จัดทำโดย

นางสาว อภิญญา วงศ์ภาคำ ม.3/4

เด็กหญิง ณัฐกฤตา อร่ามพยอม ม..3/4

นางสาว ธนพร เทียนรุ่งอร่าม ม.3/4

 

ครูที่ปรึกษา

คุณครู ราตรี วราศิลป์

 

โรงเรียนนารีวุฒิ

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

70110

 

 

เข้าสู่หน้าหลัก