จำนวนจุดเชื่อมโยงในหน้านี้

 

 

 

 

 

 


   สวัสดีครับ..ผมและเพื่อนๆ ได้ทำบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "ประเพณี และวัฒน ธรรม" กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นี้ขึ้นมา เพื่อต้องการนำเสนอเกี่ยวกับประเพณี และ วัฒนธรรมของไทยในแต่ละภาค และพวก เราภูมิใจขอนำเสนอเกี่ยวกับประเพณี ใน จังหวัดกำแพงเพชร, สุโขทัย และจังหวัด ตาก ซึ่งมีโบราณสถานสำคัญในประวัติ ศาสตร์ไทย และเป็นมรดกโลก

     ปัจจุบันโลกมีวิวัฒนาการมากมายหลายๆ ด้าน ซึ่งย่อมมีส่วนส่งผล กระทบต่อประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างได้ ดังนั้นหากมีข้อมูล หรือ ภาพ, สื่อ ที่พวกเราได้นำเสนอมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและกาล เวลา หากมีสิ่งใดผิดพลาดกรุณาส่งข้อมูลใหม่ มาถึงพวกเราด้วยครับ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

ขอบคุณครับ
daruna-B