ทำอย่างไรถึงเก่งภาษา? How to learn language?
ก่อนที่เราจะเก่งภาษาใดได้นั้นเราต้องเริ่มจากการที่เรามีใจรักในภาษานั้นๆก่อน ต้องมีความอยากที่จะค้นคว้าและฝึกฝน มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นที่จะพูด+อ่าน+เขียน ในภาษานั้นๆได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อเรามีความตั้งใจแล้ว ก็อาศัยแค่ความพยายามและการหมั่นฝึกฝนอย่างเป็นประจำ
อย่างในภาษาจีนที่เรากำลังจะศึกษาในต่อไปนี้ ตัวอักษรจีนมาจากรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ เป็นอักษรที่ต้องจำเท่านั้นจึงจะสามารถอ่านและเขียนได้ ไม่สามารถสะกดได้อย่างภาษาอื่นๆ จึงต้องใช้ความยายามเป็นอย่างมาก วิธีการง่ายๆสำหรับคนที่เรียนภาษาจีนในห้องเรียน ในคาบต้องพยายามอ่านออกเสียงตามเหล่าซือให้ถูกต้องมากที่สุด เมื่อมีปัญหาให้ถามทันทีอย่าปล่อยให้สงสัยต่อไปเรื่อยๆ หมั่นทบทวนบทเรียนเมื่อเจอศัพท์ใหม่ๆให้จดใส่สมุดมาหาคำแปล และอย่าลืมที่จะหยิบขึ้นมาอ่านบ่อยๆ
อย่าไปกลัวกับการออกเสียงที่เราอาจจะไม่กล้าออกเสียงเมื่ออยู่ในห้องเรียน ให้คิดซะว่าเป็นการฝึกสำเนียงในภาษานั้นๆใส่เสียงให้เต็มที่ อ่านอย่างชัดถ้อยชัดคำ หมั่นฝึกพูดหน้ากระจกบ่อยๆ
สุดท้ายนี้ถึงแม้คนที่ต้องการจะศึกษาภาษานอกเหนือจากในห้องเรียน ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อน แต่ถ้ามีความตั้งใจ, พยายาม และการหมั่นฝึกฝนบ่อยๆล่ะก็ อาจจะเก่งภาษานั้นๆเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาเลยก็ได้

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์