ข้อแนะนำในการรับชม สามารถ คลิกที่ภาพตัวอย่างวิดีโอเพื่อชม
หากท่านรับชมจบ ตอน การกลับมาหน้านี้ ทำได้โดย คลิกที่ HOME
     พรรณไม้ในภาพนี้เป็นพรรณไม้ชนิดเดียวกัน แต่มีสีของดอกหลากหลายจึงทำให้เกิดความสวยงามสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่น จุลินทรีย์ และสัตว์ก็มีความหลากหลายเช่นกันมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
______________________________________________________
ที่มาของภาพ

http://www.r-us-holidays.com/Image/ottawa-page-tulip-festival-full.jpg