บานไม่รู้โรย

Home คณะผู้จัดทำ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10
หน้าที่11 หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14 หน้าที่15
หน้าที่16 หน้าที่17 หน้าที่18 หน้าที่19 หน้าที่20

บานไม่รู้โรยเป็นดอกไม้เมืองร้อนที่ปลูกอยู่ตามบริเวณบ้านและริมรั้วทั่วไป สามารถนำมา ใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ แล้วยังมีการนำมาทำเป็นดอกไม้แห้ง เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และกระจายอยู่ตาม จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gomphrena globosa. L.. ชื่อสามัญ Globe Amaranth, Bachelor's Bottons, Gomphrena หรือ Everlasting วงศ์ Amaranthaceae ถิ่นกำเนิด ดั้งเดิมในอเมริกาใต้และอเมริกากลาง ปัจจุบันพบกระจัดกระจายอยู่ในแถบร้อน ของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และทวีปอเมริกา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้น บานไม่รู้โรยเป็นไม้ล้มลุกประเ ทต้นเตี้ย ใน 1 ต้น จะมีการแตกกิ่งก้านมากมาย ซึ่งมีลำต้นสูงประมาณ 1-2 ฟุต ลำต้น กิ่งก้าน และใบมีขนละเอียดอ่อนนุ่มปกคลุม ลักษณะ สีของลำต้นและกิ่งก้านจะเป็นตัวบ่งบอกสีของดอกได้ ใบ มีลักษณะยาวรี ขอบใบเรียบ ปลายใบจะมีทั้งแหลมและมน ขนาดใบกว้างประมาณ 2-3 ซม. ยาว 5-7 ซม. ใบมีสีเขียวอ่อนและมีขนละเอียดปกคลุมอยู่ ใบออกเป็นคู่ตรงกันข้าม สลับ กันไปตามข้อของลำต้น (alternate) ดอก เป็นแบบ "Head" มีลักษณะกลม ดอกประกอบด้วยกลีบดอกแข็งสั้น จำนวนมากอัดแน่น รวมกันอยู่เป็นพุ่มกลม เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกประมาณ 0.5-1.5 นิ้ว ดอกจริงมีขนาดเล็ก ๆ สีเหลืองหรือสีขาวแทรกอยู่ในกลีบประดับซึ่งมีอยู่หลายสี เช่น แดง ขาว ชมพู ม่วงแซมฟ้า บานเย็น พันธุ์ พันธุ์ที่นิยมปลูกและใช้กันมากคือ พันธุ์ดอกสีขาว, ดาว และ ชมพู การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด ลักษณะ: ไม้ล้มลุก พุ่มต้นสูง 1-1.5 ฟุต ลำต้นเป็นข้อๆ บริเวณข้อมักมีสีแดงอมม่วง ใบเดี่ยว รูปไข่ เรียวยาว สีเขียว ปลายใบมน ผิวใบสากระคายมือช่อดอกมีรูปร่างกลม สีขาว มีสีแดงอมม่วง และสีชมพู ก้านดอกยาว ดอกใช้ประโยชน์ได้ทั้งสด และแห้ง การกระจายพันธุ์: อเมริกาเขตร้อน ประโยชน์: ดอก ชนิดดอกสีขาว ใช้เป็นยา ทั้งต้นและราก ต้มน้ำดื่มแก้ร้อนใน นิ่ว ตกขาว และขับปัสสาวะ ดอกใช้ทำดอกไม้ประดิษฐ์ บุหงา และเป็นสิ้นค้าส่งออก บานไม่รู้โรย เป็นดอกไม้เมืองร้อนที่ปลูกอยู่ตามบริเวณบ้านและริมรั้วทั่วไปสามารถนำมาใช้ ในงานพิธีกรรมต่างๆ แล้วยัง มีการนำมา ทำเป็นดอกไม้แห้งเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม และ เพื่อเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลต่างๆได้ตลอดปี พันธุ์ พันธุ์ สตรอเบอรี่ และทีเอสเอ # 3 การปลูก การเพาะเมล็ด เป็นวิธีง่ายและสะดวกที่สุด เมล็ดบานไม่รู้โรย มีเปลือกหุ้มหนา ดังนั้น ก่อนเพาะควรแช่น้ำประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพื่อให้ เปลือกหุ้มเมล็ดดูดน้ำจนชุ่มเสียก่อน แล้วจึงนำไปเพาะในกระบะเพาะ ที่มีเถ้าแกลบผสม ทรายอัตราส่วน 4 : 1 รดน้ำ พอชุ่มทุกวันเมล็ด จะงอก ายใน 7-10 วัน พอกล้าเริ่มมีใบจริง 1-2 คู่ ก็ย้ายไปปลูกในแปลง ระยะปลูก ใช้ระยะ 30 x 30 เซนติเมตร หรือ 40 x 40 เซนติเมตร โดยปลูกหลุมละ 1 ต้น การดูแลรักษา การให้ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กรัม/ต้น เดือนละครั้ง โดยครั้งแรกใส่หลังจาก ย้ายมาปลูกในแปลงประมาณ 1 สัปดาห์ การให้น้ำ บานไม่รู้โรยทนแล้งได้ดี สามารถให้น้ำสัปดาห์ละครั้งหรือถ้าปลูกในดินทราย ควรให้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเวลาที่เหมาะสม ในการให้น้ำคือ เวลาในช่วงเช้าเพื่อลดการระบาด ของเชื้อรา การเด็ดยอด เพื่อให้บานไม่รู้โรยแตกกิ่งก้านจำนวนมาก จึงมีการเด็ดยอดเมื่อต้นมีความ สูงประมาณ 8-10 นิ้ว ยอดที่เด็ดออกควรยาว ประมาณ 0.5-1 นิ้ว การแตกกิ่งก้านมากจะเป็น การเพิ่มปริมาณดอกมากขึ้นด้วย

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com