มอร์นิ่งกลอรี่

Home คณะผู้จัดทำ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10
หน้าที่11 หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14 หน้าที่15
หน้าที่16 หน้าที่17 หน้าที่18 หน้าที่19 หน้าที่20

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomoea Purpurea วงศ์ : convolvulaceae ชื่อสามัญ : Morning Glory vine ชื่ออื่น ๆ : มอร์นิ่งกลอรี่ ลักษณะ ต้น เป็นไม้เถาเลื้อยฤดูเดียว เถามีขนาดเล็ก ตามเถามีขนขึ้นปกคลุมจนทั่ว โดยเฉพาะ บริเวณปลายยอด ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้าเข้าหาก้านใบทั้ง 2 ข้าง หรือใบเป็นรูปหัวใจ ดอก ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวหรืออาจจะออกเป็นกลุ่ม ๆ หนึ่ง ๆ จะมีประมาณ 5 ดอก รูปทรง ของดอกจะคล้ายกับแตร หรือคล้ายดอกผักบุ้ง มีขนาดเล็กและมีความยาวประมาณ 3 นิ้ว ดอกมีสีต่าง ๆ กัน เช่น สีม่วงอมน้ำเงิน หรือ สีม่วงปนขาว สีขาว สีแดง สีฟ้า สีชมพู มอร์นิ่งกลอรี่เป็นไม้เถา สูงประมาณ 3-5 เมตร มีเมล็ดขนาดใหญ่ เปลือกเมล็ดหนาและแข็ง ทำให้การงอกช้าและ ไม่ค่อยสม่ำเสมอ ตามลำต้นมีขนอ่อน ๆ โดยเฉพาะที่ยอดต้นมักเลื้อย ใบเป็นใบเดี่ยว ปลายหยักเป็นสามแฉก โคนใบ เว้าดอกมีหลายสี เช่น สีม่วงคราม แดง บานเย็น ชมพู ขาว น้ำเงิน รูปร่างคล้ายแตรหรือลำโพง กลีบดอกบาง ความยาว ของหลอดดอกจนถึงปลายกลีบประมาณ 8.0-8.5 ซม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 7.5-8.5 ซม.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com