เยอร์บีร่า

Home คณะผู้จัดทำ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10
หน้าที่11 หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14 หน้าที่15
หน้าที่16 หน้าที่17 หน้าที่18 หน้าที่19 หน้าที่20

 

เยอร์บีร่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gerbera jamesonii วงศ์ : Compositae ชื่อสามัญ : Gerbera ชื่ออื่น ๆ : Barberto Daisy, Transvaal Daisy, เยอร์บีร่า ข้อมูลทั่วไปแเยอร์บีร่า เป็นไม้ดอกที่สวยงามขนิดหนึ่งเป็นที่รู้จักและ ปลูกกันแพร่หลายในประเทศไทยมานานหลายสิบปีแล้ว มีถิ่นกำเนิดในอัฟริกาใต้ ในแต่ละวันจะมีเยอร์บีร่าส่งขายที่ปากคลองตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ ประเทศไทยนั้น ถือว่ามีสภาพธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการปลูกเยอร์บีร่าเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นดิน ฟ้า อากาศ น้ำ และดิน ทำให้สามารถปลูก เยอร์บีร่าได้ตลอดทั้งปีละประวัติ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เมล็ด ใช้หการปลูกและการดูแลรักษาน่อ เยอร์บีร่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย การดูแลรักษาน้อย เยอร์บีร่าควรจะปลูกในดินร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุพอสมควร การรดน้ำควรรดให้ชุ่มอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ดินแห้ง หลังจากปลูกแล้วควรจะรอให้ต้นเจริญเติบโต จนยอดใหม่ออกมาและมีขนาดโตพอสมควรจึงจะเริ่มให้ปุ๋ย ซึ่งอาจใช้เวลา 30-40 วัน หลังการปลูก ถ้าให้ปุ๋ยครั้งแรกเร็วเกินไปจะทำให้ใบไหม้ และต้นอาจจะหยุดการเจริญเติบโตได้ อย่าปล่อยให้ดอกบานจนเหี่ยวคาต้น เพราะจะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับไข่ของแมลง เพิ่มปริมาณศัตรูให้มากขึ้นโดยไม่จำเป็น อีกทั้งดอกที่เหี่ยวคาต้น จะถ่วงต้นเยอร์บีร่า ทำให้จำนวนดอกน้อยลง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com