ฮอลลี่ฮอค

Home คณะผู้จัดทำ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10
หน้าที่11 หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14 หน้าที่15
หน้าที่16 หน้าที่17 หน้าที่18 หน้าที่19 หน้าที่20

 

ฮอลลี่ฮอค ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alcea rosea วงศ์ : Malvaceae ชื่อสามัญ : hollyhock ชื่ออื่น ๆ : ฮอลลี่ฮอค ข้อมูลทั่วไปและประวัติ ฮอลลี่ฮอคมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน เป็นไม้วงศ์เดียวกับพวก ชบา ฝ้าย หรือ ปอ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ฮอลลี่ฮอคเป็นไม้ต้นสูง 5-6 ฟุต ลักษณะต้นและใบคล้ายปอหรือฝ้าย มีเปลือกเหนียว มีขนระคายปกคลุมอยู่ทั่วทั้งต้นและใบ ใบเป็นใบเดี่ยวออกใบสลับทางกัน ใบหยักเป็นสามแฉก ก้านใบยาว กว้าง 8-10 ซม. ออกดอกเดี่ยว มีดอกดกมาก พันธุ์เดิมมีดอกสีชมพูอ่อน ปัจจุบันมีหลายสี ดอกมี 5 กลีบ มีก้านเกสรโผล่ยาวขึ้นมากลางดอก แต่ยาวไม่พ้นดอก เกสรตัวผู้เกาะแน่นเป็นละอองอยู่ในส่วนปลายก้านเกสร ดอกบานเต็มที่กว้าง 7 ซม. การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การปลูกและการดูแลรักษาฮอลลี่ฮอคเป็นไม้กลางแจ้งขึ้นได้ดีในดินร่วนซุย หรือดินปนทรายชอบอากาศ หนาวเย็น

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com