ราตรีสวรรค์

Home คณะผู้จัดทำ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10
หน้าที่11 หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14 หน้าที่15
หน้าที่16 หน้าที่17 หน้าที่18 หน้าที่19 หน้าที่20

 

ราตรีสวรรค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cleodendrum Calamitosum วงศ์ : Vervenaceae ชื่อสามัญ : ชื่ออื่น ๆ : ราตรีสวรรค์ ข้อมูลทั่วไปและประวัติ นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ราตรีสวรรค์เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปไข่ กว้าง 3 ซม. ยาว 5 ซม. ปลายใบมน ขอบหยัก ออกดอกเป็นช่อสีขาวนวลออกที่ปลายยอด มีดอกย่อยจำนวนมาก 20-30 ดอกบานไม่พร้อมกัน กลีบเลี้ยงสีม่วงแดง กลีบดอกดคนติดกันเป็นหลอดยาว 2 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียยาว โผล่พ้นดอก เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 ซม. ดอกบานเพียงวันเดียวแล้วก็โรย ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การตอน การปักชำ การทาบกิ่ง การปลูกและการดูแลรักษา ราตรีสวรรค์เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดจัด ดินควรใช้ดินร่วนซุย มีความชื้นสูง หากได้รับการตัดแต่งให้เป็นพุ่มกลมไม่แน่นทึบเกินไปก็จะออกดอกได้ตลอดปี

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com