อรัญญิการ์

Home คณะผู้จัดทำ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10
หน้าที่11 หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14 หน้าที่15
หน้าที่16 หน้าที่17 หน้าที่18 หน้าที่19 หน้าที่20

 

อรัญญิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ :Faradaya Splendida วงศ์ : Verbenaceae ชื่ออื่น ๆ : อรัญญิการ์ ข้อมูลทั่วไปและประวัติ นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ไม้เลื้อยเกาะซุ้มหรือไต่รั้ว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ อรัญญิการ์เป็นไม้เถา เลื้อยได้ไกล 10 เมตา กิ่งอ่อนมีสีเขียว กิ่งแก่มีสีเทาอมขาว ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปรีแกมหอก กว้าง 10-15 ซม.ยาว 20-25 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 8 ซม. ออกดอกเป็นช่อสีขาว มีดอกย่อย 10-20 ดอกก้านดอกยาว 2 ซม. กลีบดอกแยกเป็น 4 กลีบ แต่ละกลับเว้ากลางเป็น 2 แฉก โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอดยาว 2 ซม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 5-6 ซม. ดอกบานไม่พร้อมกัน เริ่มบานและส่งกลิ่นหอมในช่วงเย็น ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ การปักชำ -การตอนกิ่ง การปลูกและการดูแลรักษา อรัญญิการ์เป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัด -ดินควรเป็นดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี -ถ้าปลูกเป็นไม้กระถางควรใช้กระถางขนาดใหญ่ และใช้ไม้ปักให้เลื้อยเกาะ พร้อมทั้งคอยตัดแต่งยอด และใบให้โปร่างพอเหมาะ จึงจะออกดอกได้ดี

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com