กล็อกซิเนีย

Home คณะผู้จัดทำ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5
หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10
หน้าที่11 หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14 หน้าที่15
หน้าที่16 หน้าที่17 หน้าที่18 หน้าที่19 หน้าที่20

 

กล็อกซิเนีย Name ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sinningia speciosa วงศ์ : Gesneriaceae ชื่อสามัญ : Gloxinia ชื่ออื่น ๆ : กล็อกซิเนีย หรือ Sinningia ข้อมูลทั่วไปและประวัติ กล็อกซิเนียเป็นไม้ดอกที่มีความงามเฉพาะตัว ไม่ซ้ำแบบไม้ดอกชนิดใดเลย เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกเป็นไม้กระถาง และเนื่องจากกล็อกซิเนียมีพุ่มต้นเตี้ย ถ้าปลูกในกระถางขนาดลึก 5 นิ้ว ซึ่งต่างประเทศเรียกว่า "azalea pot" คือมีความสูงกระถางเป็น ? ของเส้นผ่านศูนย์กลางของปากกระถาง จะดูสวยงามและได้สัดส่วนมากเหมาะที่จะใช้เป็นของขวัญในโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง กล็อกซิเนียมีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล ได้มีผู้นำเข้าไปในยุโรป ประมาณ 170 ปีก่อน และเข้ามาในประเทศไทยได้ประมาณ 40 ปีมานี้เอง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กล็อกซิเนียเป็นไม้เนื้ออ่อนล้มลุก พุ่มต้นสูงประมาณ 15 ซม. ดอกมีลักษณะเป็นรูประฆัง มี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 นิ้ว ก้านดอกอวบยาวชูดอกขึ้นเหนือระดับต้นและใบ ทำให้ดอกสวยเด่น จำนวนดอกที่บานคราวหนึ่ง ๆ อาจมีตั้งแต่ 1 ดอก ไปจนถึง 12 ดอก หรือมากกว่า แล้วแต่พันธุ์และการดูแลรักษา กล็อกซิเนียมีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน มีทั้งสีเดียวหรือ 2 สีในดอกเดียวกัน ดอกมีตั้งแต่สีขาว ชมพู แดง และน้ำเงิน นอกจากดอกที่สวยงามแล้ว กล็อกซิเนียยังมีใบที่สวยงามอีกด้วย ใบของกล็อกซิเนียเป็นรูปไข่ ขอบใบหยัก ใบหนามีสีเขียวเข้ม มีขนทั้งด้านหน้าใบและหลังใบ ขนาดของใบแตกต่างกันตามชนิดของพันธุ์ และความสมบูรณ์ของต้น การจัดเรียงของใบเป็นไปอย่างมีระเบียบ มีจังหวะสวยงาม อีกทั้งใบล่าง ๆ ค่อนข้างแอ่นและ ปรกลงด้านล่างปิดขอบกระถางไว้ทำให้ดูสวยเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น การขยายพันธุ์ กล็อกซิเนียขยายพันธุ์ได้ง่ายมาก แทบทุกส่วยของต้นกล็อกซิเนียสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้หมด -เมล็ด ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมที่สุด และได้ต้นที่มีคุณ าพสม่ำเสมอกว่า -ยอด ( terminal shoot ) -ใบ -หน่อ -หัว พันธุ์ที่ใช้ปลูก ขณะนี้มีการปรับปรุงพันธุ์กล็อกซิเนีย ได้ลูกผสมใหม่ ๆ ที่มีดอกสีสวย บานดอกพร้อมกันทีละหลายดอก มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน -ดอกสีแดง ได้แก่ พันธุ์ Superb, Menning Red, Edelrot, Ultra Scarlet -ดอกสีอื่น ๆ ได้แก่ Ultra Blue, Ultra Purple, Ultra Red with White Edge, Ultra Rose, Ultra Scarlet, Ultra White, Ultra Mixture การปลูกและการดูแลรักษา กล็อกซิเนียเป็นไม้ดอกประเ ท house plant คือต้องการแสงสว่างไม่มากนัก สามารถปลูกกล็อกซิเนีย ายในบ้านเรือน โดยใช้แสงจากหลอดไฟ ก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากกล็อกซิเนียไม่ต้องการแสงแดดโดยตรง ดินที่ใช้ ควรมีอินทรีย์วัตถุ สูง ๆ อาจใช้ทราย 1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ปุ๋ยคอกหรือขุยมะพร้าว 1 ส่วนก็ได้ ควรปลูกในกระถางลึก ประมาณ 4-5 นิ้ว ไม่ควรใช้กระถางใหญ่กว่านี้ การให้น้ำควรให้น้ำทางก้นกระถาง หรือ แบบอื่นก็ได้แต่ห้ามให้น้ำเปียกใบเนื่องจากอาจเกินปัญหาเรื่องโรคได้ ระยะการให้ดอก ถ้าปลูกจากหัวจะใช้เวลา 2.5 เดือน ถ้าใช้เมล็ดใช้เวลาประมาณ 4.5 เดือน กล็อกซิเนียจะมีหัว ( tuber ) อยู่ในดินเมื่อออกดอกและต้นเริ่มโทรมแล้วควรงดการให้น้ำและปุ๋ย ทิ้งไว้ให้ต้นเหี่ยว แล้วขุดเอาหัวขึ้นมาทำความสะอาดและเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อปลูกใหม่ได้อีก

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com