ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำประวัติของกล้องอุปกรณ์ในการถ่ายภาพหลักการถ่ายภาพเทคนิคการถ่ายภาพการใช้กล้องถ่ายภาพ

 

 

   

 จัดทำโดย


นางสาวยุพเรส  วงศ์โชควัฒนา ม.6/1 เลขที่ 1 (มิ้น)


นางสาวกิติยา  แซ่กัง ม. 6/1 เลขที่ 2 (มุก)


โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

จัดทำโดย
นางสาวยุพเรส  วงศ์โชควัฒนา
นางสาวกิติยา  แซ่กัง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006Ms.Yuparet Wongchokwattana. Ms.Kitiya  Saekung. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com