หลักการถ่ายภาพ

 

ผู้จัดทำประวัติของกล้องอุปกรณ์ในการถ่ายภาพหลักการถ่ายภาพเทคนิคการถ่ายภาพการใช้กล้องถ่ายภาพ

 

 

เจอกันอีกแล้วนะ

 

 

การตั้งช่องรับแสง 
ความสัมพันธ์ 
การปรับขนาด 
ช่วงความชัด (Depth of Field) 

 

 

   

           การถ่ายภาพในปัจจุบันมีอุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีความทันสมัยมากขึ้น เอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวกในการถ่ายภาพมากกว่าในอดีต แต่นั่นไม่ใช่เครื่องหมายที่สามารถ
  รับประกันได้ว่าผู้ถ่ายจะต้องได้ภาพถ่ายที่ดีจากกล้องที่ทันสมัยเสมอไป เพราะผู้ถ่ายภาพ หรือที่เรียกกันว่านักถ่ายภาพที่ดีนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีเข้าเข้าใจทางศิลปะ มีมุมมอง มีแนวคิด
  สร้างสรรค์ ผู้จักประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้เข้ากับรูปแบบของภาพที่ต้องการ นอกจากนี้จะต้องรู้ถึงหลักในการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดี ซึ่งต้องรู้หลักพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

 

 

 

          

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาวยุพเรส  วงศ์โชควัฒนา
นางสาวกิติยา  แซ่กัง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006Ms.Yuparet Wongchokwattana. Ms.Kitiya  Saekung. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com