เนื้อเรื่อง

 

ผู้จัดทำคำนำกลอนสุนทรภู่ประวัติสุนทรภู่เนื้อเรื่องตัวละคร

 

เนื้อเรื่อง2 
เนื้อเรื่อง3 
เนื้อเรื่อง4 
เนื้อเรื่อง5 
เนื้อเรื่อง6 
เนื้อเรื่อง7 
เนื้อเรื่อง8 
เนื้อเรื่อง9 
เนื้อเรื่อง10 
เนื้อเรื่อง11 
เนื้อเรื่อง12 
เนื้อเรื่อง13 
เนื้อเรื่อง14 
เนื้อเรื่อง15 
เนื้อเรื่อง16 
เนื้อเรื่อง17 
เนื้อเรื่อง18 
เนื้อเรื่อง19 
เนื้อเรื่อง20 
เนื้อเรื่อง21 
เนื้อเรื่อง22 
เนื้อเรื่อง23 
เนื้อเรื่อง24 
เนื้อเรื่อง25 
เนื้อเรื่อง26 
เนื้อเรื่อง27 
เนื้อเรื่อง28 
เนื้อเรื่อง29 
เนื้อเรื่อง30 
เนื้อเรื่อง31 
เนื้อเรื่อง32 
เนื้อเรื่อง33 
เนื้อเรื่อง34 
เนื้อเรื่อง35 
เนื้อเรื่อง36 
เนื้อเรื่อง37 
เนื้อเรื่อง38 
เนื้อเรื่อง39 
เนื้อเรื่อง40 
เนื้อเรื่อง41 
เนื้อเรื่อง42 
เนื้อเรื่อง43 
เนื้อเรื่อง44 
เนื้อเรื่อง45 
เนื้อเรื่อง46 
เนื้อเรื่อง47 
เนื้อเรื่อง48 
เนื้อเรื่อง49 
เนื้อเรื่อง50 
เนื้อเรื่อง51 
เนื้อเรื่อง52 
เนื้อเรื่อง53 
เนื้อเรื่อง54 
เนื้อเรื่อง55 
เนื้อเรื่อง56 
เนื้อเรื่อง57 
เนื้อเรื่อง58 
เนื้อเรื่อง59 
เนื้อเรื่อง60 
เนื้อเรื่อง61 
เนื้อเรื่อง62 
เนื้อเรื่อง63 
เนื้อเรื่อง64 
เนื้อเรื่อง65 

"นิทาน" พระอภัยมณี

 

 

   นิยายคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ เป็นวรรณคดีชิ้นเอกของไทย
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมจากคนไทย
ตั้งแต่ตาสีตาสาขึ้นไปจนถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
ปราชญ์ทางภาษาไทยหลายท่านได้ชี้ให้เห็นความดีเด่นของนิยายเรื่องนี้
ในแง่มุมต่างๆกัน เช่นความสามารถในการผูกเรื่อง จินตนาการที่ล้ำยุค
และความไพเราะของบทกวีประเภทกลอนแปดที่ไม่มีใครแต่งได้ดีเท่า
นับตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน หรืออาจจะรวมทั้งในอนาคตอันยาวนานด้วย

สิ่งที่น่าวิตกก็คือ นับวันจะหาคนอ่านเรื่องพระอภัยมณียากเข้าทุกที
เพราะคนสมัยนี้สนใจสิ่งบันเทิงอื่นๆมากกว่า
ถ้าเป็นเช่นนี้นานไป คนไทยรุ่นหลังอาจจะลืมวรรณกรรมอันล้ำค่าเรื่องนี้ไปก็ได้
และอาจมีคนไทยบางคนอ่านพระอภัยมณีไม่รู้เรื่อง
เหมือนกับที่เราอ่านกำสรวลศรีปราชญ์ไม่เข้าใจอยู่ในสมัยนี้

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ เรื่องพระอภัยมณีมีความยาวมาก
ถ้าพิมพ์เป็นหนังสือในยุคที่ต้นทุนการพิมพ์สูงมากเช่นนี้
คนทั่วไปคงจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ
ความคิดที่จะย่อพระอภัยมณีให้สั้นลงจึงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า

พระอภัยมณีฉบับตัดต่อที่ข้าพเจ้านำมาเสนอนี้
เป็นการนำเอาบทประพันธ์ของสุนทรภู่มาแบ่งออกเป็นตอนๆ
แล้วเชื่อมด้วยคำกลอนที่ข้าพเจ้าแต่งขึ้นเพื่อให้เนื้อเรื่องติดต่อกัน
ความสำคัญจึงอยู่ที่กลอนของสุนทรภู่
ส่วนกลอนที่เชื่อมต่อนั้น ท่านอ่านผ่านๆไปพอให้ทราบเรื่องราวที่ขาดไปเท่านั้นก็พอ

 รายชื่อผู้จัดทำ: นางสาววีรานันท์  สุไพบูลย์วัฒน, นางสาววันวิสา  กนกกาญจนากุล, นางสาวนารีรัตน์  อารีสวัสดิ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

Copyright (c)2006 Weeranun  Supaibulwattana  Wanwisa  Kanokkanjanakul  Nareerat  Areesawasdi Allright reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com