TAB ฝึกหัด

    

Home^_^ผู้จัดทำนะจ๊ะ*_*Scale & Modeประเภทของกีตาร์อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์อื่น ๆTAB ฝึกหัดการฝึกหัดกีตาร์การใช้งานมือขวาการฝึกหัดการดีด^ ^พัฒนาฝีมือไปอีกขั้นSharp & Flat

 

 

แบบฝึกหัดที่ 1 
แบบฝึกหัดที่ 2 

 

 การฝึกนิ้วแบบ Symmetrical

       คำว่า symmetrical นั้นตามตามความหมายจะหมายถึง ความสมมาตร ความเท่ากัน หรือความมีสัดส่วนที่รับกัน เหมือนแขนงหนึ่งของวิชาเลขที่เราเคยเรียนนั่นแหละ แต่ในความหมายทางดนตรี หรือทางกีตาร์นั้น จะหมายความว่า การที่ใช้ฟอร์มหรือรูปแบบที่คล้าย ๆ กัน หรือเหมือนกัน ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งในลักษณะของตัวโน๊ตที่เรียงต่อเนื่องกัน หรือทิศทางการวางนิ้วหรือเดินนิ้ว ซึ่งส่วนมากจะใช้เพื่อเป็นการฝึกนิ้วในการโซโลเราลองมาดูตัวอย่างแรกกันเลย

 

 

 

 

จัดทำโดย
นางสาวศิริเพ็ญ สุนทรประกิจศรี
นางสาวธนวรรณ  กาญจนกรัณย์กุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
Copyright(c) 2006 Miss.Thanavan  Kanjanakarunkul. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com