* * L e f t   H a n d  T e c h n i q u e * *

 

     

 

                                                  

 

Left Hand Technique 

                 เทคนิคที่จะมานำเสนอนี้คือ เทคนิคการใช้มือซ้ายในการเล่น ซึ่งเป็นเทคนิคที่คู่กันกับ Right hand technique (เทคนิคการใช้มือขวา ) เทคนิคการใช้มือซ้ายในไม่ควรจะมองข้ามเป็นอันขาด เพราะมือซ้ายเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดได้ว่า เรามีทักษะในการเล่นเบสได้ดีเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางรูปในที่สามารถเล่นได้ถูกวิธีในการเดินเบส ในรูปของ scale chord ต่างๆ และการ solo รวมไปถึงการใช้มือซ้ายในการควบคุมความเร็วในการเล่น สิ่งนี้มือเบสระดับโลกที่มีชื่อเสียงได้ให้ความสำคัญมาก เช่น James Jamerson Jr., Louis Johnson, Abe Laboriel, Nathan East, Chuck Rainey, Larry Graham ฯลฯ
Left hand technique ที่นำมาแนะนำนี้ เป็นการวางรูปแบบ pattern ที่แบ่งเป็น 3 pattern ด้วยกันคือ
1. whole-step , whole-step
2. whole-step , half-step
3. half-step , whole step

 

 จัดทำโดย
น.ส. น้ำทิพย์ บุรินทร์ธนฉัตร น.ส. สมาพร แก้วเขียว น.ส. โสพิตรา ดาดวง
โรงเรียนสตรีสรีสุริโยทัย  กรุงเทพมหานคร
copyright(c)  2006 Ms.Namtip  Ms. Samaporn  Ms. Sopitra. All  rights  reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com